Leerhuis van de kerkvaders

Artikels en lezingen

Colloquium "Omwille van ons heil" (2022)

Colloquium over de Christusliefde in de vroege Kerk (2016)

Over de liturgische tijd

Colloquium over de Syrische kerkvaders (2014)

Colloquium over het Jezusgebed (2012)

Oecumenische samenkomsten in Bose: verslagen

Andere lezingen en artikels