Leerhuis van de kerkvaders

Aanbod van het Leerhuis

Lessen in Leefhuis Sint-Jan, Gent (België)

De lessen van het Leerhuis van de Kerkvaders zijn gespreid over 9 dagen per jaar van telkens 4 lesuren. Ze lopen van september tot mei. Men kan kiezen om deel te nemen op vrijdag of zaterdag.

  • Vrijdag lopen de lessen van 13.30 tot 18.00 uur, met middaggebed en pauze rond 16.00 uur.
  • Zaterdag starten we om 10.00 uur en eindigen om 15.00 uur. Om 12.00 uur is er middaggebed en volgt een (meegebrachte) picknick. Voor warme drank wordt gezorgd.

Er wordt geen voorkennis verondersteld. Het volstaat interesse te hebben in een gelovige en kerkelijke presentatie van auteurs en teksten uit het vroege christendom.

De vijf cursusjaren zijn onderverdeeld in drie modules, die men afzonderlijk kan volgen. Inschrijving voor een volledig cursusjaar is vereist. Men kan instappen in het eerste, het derde en het vijfde cursusjaar.

Bekijk de data en het inhoudelijk programma van de lessenreeks >>

Inschrijven voor cursusjaar 2021-2022 >>

De lessen vinden plaats in het Leefhuis Sint-Jan, Goudensterstraat 21, Gent. De kostprijs per cursusjaar bedraagt € 300 voor werkenden en € 250 voor niet werkenden. De kostprijs mag hoegenaamd geen belemmering zijn.

De inschrijvingen voor cursusjaar 2019-2020 zijn afgesloten.

Reizen

Tweejaarlijks (in het jaar waarin geen colloquium plaatsheeft) biedt het Leerhuis ook een studie- en pelgrimsreis aan naar een voor het christendom belangrijke plaats. Eerdere bestemmingen waren Egypte, Noord-Italië, Griekenland, Frankrijk. Deze reizen staan open voor iedereen, maar aan de cursisten wordt eerst kans gegeven om in te schrijven.

Verslag van Zuid-Frankrijk (2015) >>

Verslag van Puglia (2017) >>

Verslag van Occitanië en Catalonië (2019) >>