Leerhuis van de kerkvaders

Bestuursorganen en medewerkers

De werking van het Leerhuis steunt op een ruime groep van gemotiveerde mensen. Het programma van het Leerhuis is opgenomen in het vormingsaanbod van het vicariaat voor de vorming van het bisdom Gent.

Stuurgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de reguliere opvolging en organisatie van de lessen, colloquia en reizen.

Leden: Joris Polfliet pr., Vader Dominique Verbeke, Joris Van Ael, Dieter Van Belle.

Adviesgroep

De adviesgroep stelt met de stuurgroep de programma’s samen, zoekt mee en adviseert voor de thema’s van de colloquia en de bestemmingen van de reizen. Hij ontvangt alle nodige informatie van de stuurgroep.

Leden: Lode Aerts pr., Dirk Boone, P. Kris De Brabander, Erik Bonte, Pierre Trouillez pr., br. Johannes Lootens., Dries Van Ootegem pr.

Lesgevers

Het Leerhuis kan beroep doen op een groot aantal lesgevers, allen gespecialiseerd in de thema’s die zij behandelen.

Vader Dominique Verbeke, Pierre Trouillez pr., Dieter Van Belle, P. Kris De Brabander, Lode Aerts pr., Kees den Biesen, Zr Hannah van Quakebeke, P. Peter D’Haese, P. Christophe Monsieur, Joris Polfliet pr., Joris Van Ael, P. Michel Van Parys, P. Philippe Van Der Heyden, P. Rob Faesen sj, P. Bernard Pottier, Kristof Struys pr., Joost Van Rossum, Br. Manu Van Hecke, Br. Daniel Hombergen, Br. Gerard Mathijsen, Br. Benoît Standaert, Br. Johannes Lootens.

Bovendien mag het Leerhuis rekenen op een aantal vrijwilligers die zorgen voor het onthaal en de omkadering .