Leerhuis van de kerkvaders

Bestuursorganen en medewerkers

De werking van het Leerhuis steunt op een ruime groep van gemotiveerde mensen. Het programma van het Leerhuis is opgenomen in het vormingsaanbod van het vicariaat voor de vorming van het bisdom Gent.

Stuurgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de reguliere opvolging en organisatie van de lessen, colloquia en reizen.

Leden: Joris Van Ael, Pieter-Bob van Petegem, Jean-Pierre Vanhopplinus, Dieter Van Belle.

Adviesraad

De Adviesraad stelt met de stuurgroep de programma’s samen, zoekt mee en adviseert voor de thema’s van de colloquia en de bestemmingen van de reizen. Hij ontvangt alle nodige informatie van de stuurgroep.

Leden: Dirk Boone, P. Kris De Brabander, Erik Bonte, Pierre Trouillez pr., Dries Van Ootegem pr., Stijn Vandenbossche, Lia Lagae, Jean-Pierre Vanhopplinus, Joris Van Ael, P. Kris De Brabander. Vader Dominique Verbeke, Pieter-Bob Van Petegem.

Lesgevers

Het Leerhuis kan beroep doen op een groot aantal lesgevers, allen gespecialiseerd in de thema’s die zij behandelen.

Joris Van Ael, Dieter Van Belle, Joris Polfliet, P. Bernard Pottier s.j., Pierre Trouillez, Kris De Brander o. praem., Pieter Van Petegem, Kees den biesen, Judith Hermans, Vader Dominique Verbeke, Dirk Boone, Rob Faesen, Joris Geldhof, P. Christophe Monsieur o. praem., Stijn Vandenbossche, Dom Manu Vanhecke o.c.s.o., Zr. Hildegard Koetsveld o.s.b., Zr. Hannah Van Quakebeke o.s.b., Zr. Rebekka Willekes o.c.s.o., Piet Raes.

Bovendien mag het Leerhuis rekenen op een aantal vrijwilligers die zorgen voor het onthaal en de omkadering .