Leerhuis van de kerkvaders

Leerhuis van de kerkvaders

“De Vaders dicteren ons geen oplossingen, ze ontslaan ons niet om zelf na te denken, integendeel, ze stimuleren ons. Ze initiëren ons in een geloof dat ons zowel bevrijdt als engageert.”

Henri de Lubac sj

Voor cursisten

Typ het wachtwoord in om de lessen te herbeluisteren:

Op zoek naar de bronnen van het christelijk geloof

Het Leerhuis van de kerkvaders wil de rijkdom van vroegchristelijke auteurs ontsluiten voor mensen van vandaag. Dat gebeurt doorheen lessen, leesavonden, colloquia en pelgrimsreizen in een geest van oecumene. Dit aanbod wil het geloofsleven van de deelnemers verrijken door een dieper verstaan van het mysterie van Christus en van de Kerk.

De inschrijvingen voor cursusjaar 2024-2025 zijn geopend. Alle informatie vindt u op de folder en op de pagina "Aanbod".

Inschrijven voor cursusjaar 2024-2025 >>

De lessen in het cursusjaar 2021-2022 zijn volzet, de inschrijvingen zijn afgesloten.

De cursisten van vorig lesjaar (2018-2019), eerste lesjaar van de tweede module, kunnen zich vanaf nu inschrijven via het inschrijvingsformulier. Zij dienen zich aan te melden met het wachtwoord dat hen meegedeeld werd.

De lessen op zaterdag in het cursusjaar 2019-2020 zijn volzet. Er zijn nog 2 plaatsen vrij voor de lessen op vrijdag. U kan zich aanmelden via het inschrijvingsformulier.

Wie meer inlichtingen wenst over de leergangen van het Leerhuis van de Kerkvaders: kerkvaders@leefhuissintjan.be

Folder

Nieuwsberichten

Nieuws via e-mail

Vul hier je e-mailadres in, en je ontvangt regelmatig een nieuwsbericht in je mailbox. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link onderaan elke mail.

Podcast Schatkamer van de liturgie: Sint-Benedictus

Geplaatst op 2 juli 2024

Luister naar onze podcast voor het feest van Sint-Benedictus (11 juli), patroon van Europa en vader van het Westerse monnikendom, die ons aanmaant in zijn Regel om elke dag onze ogen geopend te houden voor het goddelijk licht, en een aandachtig oor te hebben voor Gods stem, zoals de Psalm zegt: ‘Luister heden naar zijn stem: wees niet halsstarrig.’

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple, luister in de webbrowser van Podtail, of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / Podtail / SoundCloud.)

Studieleesgroep kerkvaders

Geplaatst op 28 juni 2024

Is je interesse voor de kerkvaders gewekt en wil je graag zelf teksten lezen? Dat kan in de studieleesgroep.

We komen 6-wekelijks samen in het Leefhuis St-Jan. Voor wie verder woont, is het mogelijk om digitaal deel te nemen.

Vorig jaar lazen we Augustinus’ brief aan Proba over het gebed. Omdat de toon en de stijl van Augustinus in de smaak viel, kiezen we dit jaar voor zijn preken over de Eerste Johannesbrief. Hij geeft er zelf de volgende inleiding op:

“Deze [Eerste Johannes]brief is ongetwijfeld boeiend voor alle mensen met een gezond hart, voor allen die het brood van God weten te smaken. Deze brief staat bovendien zeer hoog aangeschreven in Gods heilige Kerk. Maar de voornaamste reden van mijn keuze is dat deze brief handelt over de liefde. Johannes spreekt daarin veel, om niet te zeggen bijna uitsluitend, over de liefde.

Wie met zijn hart kan luisteren, zal zeker blij zijn met wat hij te horen krijgt. Voor zo iemand immers zal de lezing van deze brief als olie op het vuur zijn. Waar vuur is, kan het gevoed worden, heviger gaan branden en aanblijven. Voor anderen echter kan deze lezing zijn wat de vlam is voor de brandstof. Waar nog geen vuur is, kan het door een vurig woord ontstoken worden. Voor sommigen onder u zal het dus een aanwakkering zijn, voor anderen een eerste ontvlammen, zodat we ons allen in één en dezelfde liefde kunnen verheugen. Waar immers liefde heerst, daar is ook vrede; en waar nederigheid heerst, daar is liefde.”

We lezen, commentariëren en bevragen de tekst samen luidop. Het is niet nodig om thuis voor te bereiden. (We starten onze bijeenkomst met een kort gebed.)

Praktisch:

  • We spreken af telkens op vrijdagnamiddag van 16u tot 18u.
  • Er zijn 7 bijeenkomsten: 27 september, 8 november, 20 december, 31 januari, 14 maart, 15 april, 6 juni.
  • 120 euro voor het geheel (80 euro voor digitale deelname).
  • We gaan van start als we minimum met 10 zijn.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen via pbvanpetegem@gmail.com, of via het Leefhuis.

Podcast Schatkamer van de liturgie: Heilig Hart

Geplaatst op 7 juni 2024

Uit Christus’ gewonde zijde vloeit liefde als een rivier die de stad van God drenkt. Wie zich hieraan komt laven, zingt: Met vreugde zullen we water putten uit de bronnen van heil. Vind hier de nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie, voor het feest van Heilig Hart.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Conferentie Monastero di Bose 3-6 september 2024

Geplaatst op 23 mei 2024

De eucumenische monastieke gemeenschap van Bose organiseert de 30ste internationale eucumenische conferentie of orthodoxe spiritualiteit, dit jaar over Basilius De Grote. Alle informatie vindt u op de website van Monastero di Bose.

Colloquium 2025 : Eén Heer, Jezus Christus

Geplaatst op 20 mei 2024

Wij kondigen graag ons volgende colloquium aan, naar aanleiding van het 17e eeuwfeest van het oecumenisch concilie van Nicea. Het colloquium vindt plaats van donderdagavond 6 februari tot zaterdagnamiddag 8 februari 2025 in de Oude Abdij van Drongen. Klik hier om de folder te downloaden. Meer informatie vindt u op www.kerkvaders.be vanaf september 2024.

Podcast Schatkamer van de liturgie: Vasten

Geplaatst op 5 maart 2024

De vasten is ongeveer halfweg en voorzichtig sijpelt het besef binnen dat we slechts te zingen hebben: Open voor mij de poorten van het berouw, reik mij de hand van uw goedheid, o God. Vind hier de nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie: Lichtmis

Geplaatst op 31 januari 2024

Treed in het licht van Lichtmis, samen met de oude Simeon die jubelt dat hij met eigen ogen het heil heeft aanschouwd als hij het Kind ziet in de tempel. Beluister de nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

5 tot 9 augustus 2024 : Westmalle - Uw verlangen is uw gebed. In de stilte leren bidden met de kerkvaders.

Geplaatst op 30 december 2023

In de abdij van Westmalle vindt een retraite plaats waarin de kervaders hun ervaringen en inzichten rond bidden delen met allen die hierin willen groeien. Op het programma staan inleidingen, tijd voor persoonlijk gebed en deelname aan de liturgie van de abdijgemeenschap.

Inschrijven voor 1 juli 2024. Alle informatie vindt u op het infoblad (PDF).

Podcast Schatkamer van de liturgie: Kerstmis

Geplaatst op 19 december 2023

Laten we een ruilovereenkomst sluiten: Ik krijg van jou de dood. Jij krijgt van Mij het leven. Beluister de nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie, voor Kerstmis en hoor hoe het Woord mens is geworden en onder ons heeft gewoond om ons in het onze tegemoet te komen en het zijne te schenken.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Conferentie "Biedt de liturgie een antwoord op de bekommernissen van deze tijd?"

Geplaatst op 14 oktober 2023

Welkom op maandag 23 oktober ’23 om 19:30u voor deze conferentie door Archimandriet Theofilos, Hiëromonnik van het Pantokrator-klooster op de H.Athosberg. De conferentie gebeurt in het Frans, met vertaling. Plaats: Orthodoxe Kerk H. Apostel Andreas, Sophie Van Akenstraat 17 te Gent. Vrije bijdrage.

6 meditaties van Timothy Radcliffe beschikbaar op de website

Geplaatst op 14 oktober 2023

Graag laten wij u delen in de vertaling die in de abdij van Egmond werden gemaakt van een zestal meditaties die van 1 t/m 3 oktober werden uitgesproken door Timothy Radcliffe, de voormalige algemene overste van de Dominicanen. Bij lezing zult u merken dat het een man is met veel levenservaring en met de gave van het juiste woord en de juiste toon. De meditaties werden gegeven tijdens de retraite van de 450 deelnemers aan het synodaal overleg in Rome. De vergadering is na de retraite begonnen en zal de komende drie weken duren. Een paar broeders uit de abdij hebben de conferenties online gevolgd en waren er zo van onder de indruk dat wij ze vertaald hebben om zo voor het groter publiek toegankelijk te maken. Ze zijn meer dan de moeite waard. Inmiddels zijn ze ook allemaal te vinden op de website van de abdij.
We denken dat ze niet alleen iets te zeggen hebben voor mensen in de kerk maar voor iedereen die zoekt naar een toekomst voor onze kleine en grote samenleving. Klik hier voor de meditaties.

Podcast Schatkamer van de liturgie: Kerkwijding

Geplaatst op 14 oktober 2023

Ontzagwekkend is deze plaats; dit is het huis van God en de poort van de hemel. Een nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie, voor het feest van de kerkwijding.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie: Petrus en Paulus

Geplaatst op 24 juni 2023

Wie of wat ter wereld zal ons scheiden van Christus’ liefde? Een nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie, voor het feest van Petrus en Paulus.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie: Pasen

Geplaatst op 8 april 2023

Volkeren schittert van vreugde, dit is Pasen, het Pasen van de Heer! Beluister de nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie, van de dood naar het leven, van de aarde naar de hemel voert ons Christus onze God!

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Zomercursus mystieke literatuur: 20-24 augustus 2023

Geplaatst op 30 maart 2023

“Een straal van duister licht” is het thema van de 26ste zomercursus mystieke literatuur in de Oude Abdij van Drongen. Alle informatie en een inschrijvingsformulier vindt u hier.

Podcast Schatkamer van de liturgie: Goede Vrijdag

Geplaatst op 30 maart 2023

Beluister de nieuwe aflevering van de podcast, en hoor hoe op Goede Vrijdag de oproep tot bekering: “Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer uw God,” in Jezus wordt belichaamd en beantwoord met de bede: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.”

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie: Doop van de Heer

Geplaatst op 5 januari 2023

Beluister de aflevering van onze podcast voor het feest van de Doop van de Heer: “Christus laat zich dopen; laten wij met Hem afdalen om met Hem op te stijgen.”

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

14 en 22 januari 2023: Twee oecumenische initiatieven in Gent

Geplaatst op 5 januari 2023

In het kader van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (januari 2023) nodigen we u graag uit voor volgende initiatieven.

Op zaterdag 14 januari zijn we te gast in de orthodoxe parochie van de H. Apostel Andreas.

  • Om 15.30u. is er rondleiding in de grote kerk en in de kleine kerk (met de nieuwe frescoschilderingen). Aansluitend is er koffie en ook gesprek over de betekenis van de doop.
  • Om 18.00u. bidden we de orthodoxe vespers
  • Aansluitend is er de filmvoorstelling (ca. 25min): Het ontluiken van een fresco. Een film van Grégoire Verbeke, mee mogelijk gemaakt door Space for Grace.

Adres: Sophie Van Akenstraat 17, Gent
Deelname in de kosten: een vrije bijdrage ter plaatse

Voor het namiddagluik (de rondleiding) vragen we om je voor 10 januari in te schrijven, via deze link.
Organisatie: CCV in het bisdom Gent in samenwerking met de Orthodoxe parochie van de H. Apostel Andreas.

Op zondag 22 januari om 17.00u. is er de jaarlijkse oecumenische gebedsviering in de O.L. Vrouw St-Pieterskerk

Adres: St-Pietersplein Gent
Organisatie: Interkerkelijk beraad Gent
Met medewerking van het koor Arte Musicale o.l.v. Steve De Veirman
Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten bij een glas.

Boekjes met Schriftlezingen en gebeden voor elke dag van de gebedsweek zijn te verkrijgen via dieter.van.belle@ccv.be (09 235 78 52), gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Gent.

23-28 april 2023 : Westmalle • Wijsheid in de stilte. Te gast bij de Kerkvaders

Geplaatst op 5 januari 2023

In deze retraite zijn de kerkvaders tochtgenoten. Ze begeleiden naar de bron van leven die Christus is. Hun wijsheid baant in de stilte wegen voor het Woord. De retraite verloopt in volledige stilte. Op het programma staan inleidingen; tijd voor persoonlijk gebed en deelname aan de liturgie van de abdijgemeenschap. Priester Theo Hermans begeleidt.

Praktisch: gastenhuis van de abdij van Westmalle (Antwerpsesteenweg 496), van zondag 23 april 15.00 uur tot vrijdag 28 april 14.00 uur. Prijzen:

  • eenpersoonskamer met lavabo (toilet en douche op de gang) : 255,00 EUR;
  • eenpersoonskamer met lavabo, toilet en douche op de kamer: 330,00 EUR;
  • tweepersoonskamer met lavabo, toilet en douche op de kamer: 560,00 EUR.

In de prijzen is alles inbegrepen, behalve de lakens en de handdoeken die de deelnemers best zelf meebrengen maar ook kunnen huren.

Bijkomende info: hermans.theo@outlook.com. Inschrijven voor 10 april 2023: gastenhuis@abdijwestmalle.be / onderwerp: Retraite: “Wijsheid in de stilte.” Kamertype en eventuele dieetwensen vermelden in de inschrijving.

Podcast Schatkamer van de liturgie: advent

Geplaatst op 18 december 2022

In deze donkere dagen zien we uit naar het licht. Hoor in onze podcast voor de laatste dagen van de advent de hunker van de Kerk die met de o-antifonen zingt: “Kom ons nabij om nacht en dood te breken!”

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Uitnodiging: Gouden jubileum Orthodoxe Parochie Heilige Apostel Andreas te Gent

Geplaatst op 30 oktober 2022

In het teken van de jubileumviering nodigt de Orthodoxe Orthodoxe Parochie Heilige Apostel Andreas u uit op de filmpremière van:

HET ONTLUIKEN VAN EEN FRESCO

Muurschilderingen als medium: de beelden van de Doop

Een film van Grégoire Verbeke op woensdag 23 november om 19u in de Orthodoxe Kerk Heilige Apostel Andreas, Sophie Van Akenstraat 17 – Gent.

Podcast Schatkamer van de liturgie: Allerheiligen (1/11/2022)

Geplaatst op 30 oktober 2022

Beluister de paradoxale hemelse lofzang van onze heiligheid terwijl de herfstbladeren onze kerkhoven bedekken, in de aflevering van onze podcast voor Allerheiligen.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie: Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming (15/08/2022)

Geplaatst op 11 augustus 2022

Beluister deze zomerse aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie waarin de Heer de hele kerkgemeenschap in Maria toeroept: “Sta op, mijn vriendin, en kom.”

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Terugblik Colloquium "Omwille van ons heil" (17-18 juni)

Geplaatst op 24 juni 2022

Van 17-18 juni vond ons 7de colloquium plaats. Hoofdgast was de orthodoxe priester en professor in Aberdeen (Verenigd Koninkrijk) John Behr. Van hem verscheen vorig jaar in Nederlandse vertaling het boekje Mens worden (uitgeverij Averbode). Meer dan 80 mensen woonden het colloquium bij.

Zaterdag 27 augustus: Augustinusnamiddag in Brugge

Geplaatst op 21 juni 2022

Compaz organiseert een Augustinusnamiddag over ontmoeting en gastvrijheid met de sprekers Erik Galle, Anne Desmet, Gabriël Quicke en Gerben Zweers o.s.a. Alle informatie en een inschrijvingsformulier vindt u op de website van Compaz.

Podcast Schatkamer van de liturgie: Pasen

Geplaatst op 17 april 2022

Alleluja: “Christus is verrezen uit de doden, sta ook gij op!” Beluister de nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie voor Pasen.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie: Vasten

Geplaatst op 22 maart 2022

Beluister de nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie om het elan van vasten en gebed in de veertigdagentijd te versterken; niet met onze verdiensten staan we voor God, maar met lege handen en het gebed van Azarja: “Neem ons dan aan om onze ootmoed en ons vermorzeld hart.”

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie: Kruisverheffing

Geplaatst op 7 september 2021

Beluister de nieuwe aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie, over het feest van Kruisverheffing.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Inschrijving lesjaar 2021-2022

Geplaatst op 15 mei 2021

In september 2021 start een nieuwe cyclus van het Leerhuis van de Kerkvaders. De eerste twee lesjaren 2021-2022 en 2022-2023 biedt het leerhuis een historisch overzicht van de grote tijd van de kerkvaders, met aandacht voor de grote figuren en hun bijdrage aan de opbouw van de kerk op theologisch, spiritueel en organisatorisch gebied.

Op onze website vindt u het lesprogramma, praktische informatie over het lesaanbod en een inschrijvingsformulier.

Podcast Schatkamer van de liturgie, aflevering 7: Pinksteren

Geplaatst op 14 mei 2021

Beluister de zevende aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie die de paastijd afsluit met de ultieme gave, de bekroning van alle goede gaven, die tegelijk de bron is, de Geest die alle paasvreugde schenkt.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie, aflevering 6: Beloken Pasen en Paastijd

Geplaatst op 8 april 2021

Alleluja! Beluister de zesde aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie die ons toeroept: “Ontwaak, gij slaper, en sta op uit de dood!” Ja, ons hart springt op van vreugde bij het zien van de Zon die verrijst en de dag doet aanbreken, de dag die de Heer heeft gemaakt.

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie, aflevering 5: Palmzondag en de Goede Week

Geplaatst op 25 maart 2021

Beluister de vijfde aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie met een geestelijke palmtak in de hand; laten we “gezamenlijk de Olijfberg bestijgen en Christus tegemoet gaan,” de godgelijke die als mens verschenen “zich heeft vernederd, gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis,” omdat Hij ons heeft bemind “en hoog met zich wil verheffen.”

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie, aflevering 4: Aswoensdag en veertigdagentijd

Geplaatst op 15 februari 2021

Beluister de vierde aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie als een audi­tief askruisje om de veertig­dagen­tijd goed in te zetten en een een­voudig gebed in ons hoofd te prenten voor de vasten: “Herschep mijn hart, maak het zuiver.”

(Om te luisteren en opnieuw te beluisteren, onderweg, in de zetel of voor het slapen, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie, aflevering 3: Epifanie

Geplaatst op 4 januari 2021

Beluister de derde aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie en hoor hoe het ontoegankelijk licht van deze dag der Openbaring ook vandaag over ons straalt.

(Om te luisteren en herbeluisteren onderweg, in de zetel, of voor het slapen gaan, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Podcast Schatkamer van de liturgie, aflevering 2: Kerstmis

Geplaatst op 22 december 2020

Ontdek een hoogst originele podcast-reeks die je binnen voert in de liturgie, met een passend liturgisch gezang en een preek van een kerkvader.
Beluister de tweede aflevering van de podcast Schatkamer van de liturgie en proef van het geheim van Kerstmis. “Licht straalt heden over ons: de Heer is geboren” – woorden die geen oeverloze analyses vragen, maar lofzang en overweging.

(Om te luisteren en herbeluisteren onderweg, in de zetel, of voor het slapen gaan, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.)

Overweging bij Psalm 25

Geplaatst op 22 december 2020

Pieter Van Petegem schreef een overweging bij de adventspsalm : Ad te levavi animam meam

Podcast "Schatkamer van de liturgie"

Geplaatst op 26 november 2020

Ontdek een hoogst originele podcast-reeks die je binnen voert in de liturgie, met een passend liturgisch gezang en een preek van een kerkvader.
Je krijgt geen bespreking, maar neemt gewoon een smaakvolle hap.

Naar aanleiding van de advent is er nu een eerste 'Schatkamer van de liturgie', gemaakt door het Leerhuis van de kerkvaders in samenwerking met het CCV in het bisdom Gent. (De podcast wordt gepubliceerd op SoundCloud. Je kan je abonneren op de reeks via deze link.)

Gewoon klikken, koptelefoon of boxen opzetten en luisteren …

Boek "Mens worden" van John Behr

Geplaatst op 20 november 2020

Bij uitgeverij Averbode is in oktober 2020 een boek verschenen dat u, als geïnteresseerde in de kerkvaders, zou kunnen bekoren. Het gaat om V. John BEHR, Mens worden. Christelijke antropologie in woord en beeld. (Uit het Engels vertaald door Dieter en Leentje Van Belle-Deloose en van afbeeldingen voorzien door Joris Van Ael), Averbode, 2020.

In dit boek wordt de lezer uitgedaagd om opnieuw na te denken over wie de mens is, over zijn roeping en over de betekenis van leven en dood.
John Behr plaatst Christus voorop als degene die ons in zijn uiterste menselijkheid over God spreekt.

'Mens worden’ werkt gedachten uit in een verrijkend samenspel tussen woord en beeld: citaten uit de Schrift en de kerkvaders, maar ook de iconografie nodigen de lezer uit tot een veeleer meditatieve lezing.

Onder meer te koop via de religieuze boekhandel, bijvoorbeeld Carmelitana. Op Youtube vindt u een inleidend filmpje.

Online boekenverkoop abdij van Brecht

Geplaatst op 15 augustus 2020

Omwille van de Covid-19 maatregelen is er dit jaar geen zomerwinkel in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth (Brecht). U kan het aanbod raadplegen op de website van de abdij en een bestelling plaatsen.

Nieuwe datum voor het colloquium

Geplaatst op 3 april 2020

Omwille van de corona-crisis is het colloquium uitgesteld, het zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Het programma blijft hetzelfde. Wij kijken ernaar uit u daar te ontmoeten!

Commentaar op dé vastenpsalm bij uitstek, psalm 51 door Bisschop Lode Vanhecke

Geplaatst op 1 april 2020

Bisschop Lode neemt ons mee in zijn 'lectio’ van psalm 51. Op weg naar Pasen ontdekken we met hem de bevrijdende boodschap van deze 'boetepsalm’.

Psalm 51 is één van de meest bekende en ook meest gebeden psalmen. Hij komt iedere vrijdagmorgen als eerste aan de beurt in het Getijdenboek. Het is ook de psalm van aswoensdag en het is een van de boetepsalmen. Hij werd getoondicht door de Romeinse barokcomponist Gregorio Allegri (1582-1652) in het bekende Miserere mei, Deus.

Bisschop en monnik Lode laat zien hoe we mee de weg kunnen gaan van de psalmist in de ontdekking van “een zuiver hart en een vastberaden geest die in ons gechapen worden” (v 12).

Zeer aanbevolen!

Studiereis Occitanië en Catalonië : verslag en foto's

Geplaatst op 17 juli 2019

Eind mei trok het Leerhuis op studie- en pelgrimsreis naar Occitanië en Catalonië. Herbeleef de reis met een mooie fotoreeks en een impressie van enkele deelnemers.

Overweging bij Lucas 2, 41-51

Geplaatst op 21 maart 2019

Dit artikel van Laurence Freeman, verantwoordelijke van de christelijke meditatiegroepen, is een reactie op de schietpartij in Christchurch, Nieuw Zeeland. Lees het artikel »

Colloquium "Deelnemen om deelgenoot te worden"

Geplaatst op 14 juni 2018

We blikken terug op een geslaagd colloquium over geloofsinitiatie in de jonge kerk met een verslag en foto’s. De teksten van de conferenties volgen later.

Interview Radio Maria

Geplaatst op 24 april 2018

Op 26 maart werd door Radio Maria een interview afgenomen van Joris Van Ael. Daarbij ging het over de introductie van iconen in het Westen, over het schilderen van iconen, over de kerkvaders en andere elementen die horen bij het leerhuis. U kan het interview hier herbeluisteren.

Nieuwe lezingen beschikbaar

Geplaatst op 15 februari 2018

De teksten van twee lezingen gegeven door Joris Van Ael zijn toegevoegd aan de website:

25ste convegno van de orthodoxe spiritualiteit

Geplaatst op 14 september 2017

Joris nam deel aan de oecumenische samenkomst in Bose. In dit verslag leest u zijn ervaringen.

Studiereis Puglia: verslag en foto's

Geplaatst op 10 augustus 2017

Eind mei trok het Leerhuis op studie- en pelgrimsreis naar Puglia, de hiel van Italië. Herbeleef de reis met een mooie fotoreeks en indrukken van Bernadette Van de Vijver en Jean-François Limpens.

Andrew Louth in Tertio 885

Geplaatst op 26 januari 2017

Tertio sprak met de Russisch-orthodox aartspriester Andrew Louth, die onlangs te gast was op het Colloquium van het Leerhuis. Een voorproefje van het interview staat op de website van Tertio, waar u ook een gratis proefnummer kan aanvragen.

Colloquium 2016

Geplaatst op 10 december 2016

We blikken terug op het colloquium over de Christusliefde in de vroege Kerk met een fotoreeks en impressies van een deelnemer. De teksten van de conferenties kan u nalezen in het website-onderdeel Artikels.