Leerhuis van de kerkvaders

De bibliotheek van het leerhuis

Het Leerhuis van de Kerkvaders heeft in de loop van de jaren een interessante bibliotheek opgebouwd. Een groot deel daarvan is specifiek gericht naar de ‘wereld van de kerkvaders en monastieke auteurs’ in een oecumenische context, een ander (kleiner) deel is meer algemeen-kerkelijk. De bibliotheek is een weerspiegeling van de grote spirituele zoektocht die vanaf het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw vanuit deze plek ondernomen werd.

De ‘patristische en monastieke’ afdeling van deze bibliotheek willen we nu via deze website bekend en toegankelijk maken. Zo wordt het mogelijk om via de website kennis te maken met auteurs en titels die voor studenten van de cursussen van het Leerhuis nuttig kunnen zijn. Ter plaatse, in de bibliotheek van het Leerhuis (Goudensterstraat 21, Gent), zal het ook mogelijk zijn om boeken te ontlenen. In de bibliotheek zal ook een volledige, integrale boekenlijst ter inzage liggen (dus ruimer dan deze van de website). De meeste boeken van de lijst bevinden zich in de bibliotheek van het Leerhuis, een klein aantal boeken bevindt zich in de ‘Leeszaal’ (aangeduid met ‘L’).

De bibliothecaris

Download de lijst met boeken over kerkvaders en monastiek leven

Indeling en nummering

A. Kerkgeschiedenis en Kerkvaders

 • A1 Kerkgeschiedenis (deel 1)
 • A2 Kerkgeschiedenis (deel 2)
 • A3 Apostolische vaders
 • A4 Origenes
 • A5 Kerkvaders algemeen
 • A6 Ante-Nicene Fathers
 • A7 Nicene & Post-Nicene Fathers
 • A8 Texte der Kirchenväter
 • A9 Griekse kerkvaders
 • A10 Pseudo-Dionysius de Areopagiet
 • A11 Maximos de Belijder
 • A12 Latere Griekse kerkvaders
 • A13 Efrem de Syriër
 • A14 Andere Syrische auteurs
 • A15 Latijnse kerkvaders
 • A16 Augustinus
 • A17 In Schola Verbi
 • A18 Connaissance des Pères de l’Eglise
 • A19 Cursussen Daniël Hombergen ocso
 • A24 Geschiedenis van de dogmatiek - theologie

B. Bijbel

 • B2 Apocrypha

C. Groot formaat

D. Tijdschriften

 • D1 Collectanea Cisterciensia
 • D4 De Kovel
 • D5 Contactblaadje Leefhuis Sint-Jan (voorheen Gebedsgroep Deësis)
 • D6 Terra Sancta
 • D7 Werk voor het Oosten
 • D11 Irénikon
 • D12 Le messager Orthodoxe

F. Westerse religieuze orden en spiritualiteit

 • F1 Vroegchristelijk
 • F2 Benedictus
 • F3 Cluny
 • F4 Bernardus
 • F5 Andere cisterciënzers
 • F6 Bruno en de Kartuizers

H. Spiritualiteit en mystiek

 • H1 Algemeen
 • H2 Duitse mystiek: Eckhart
 • H3 Duitse mystiek: Tauler
 • H4 Ruusbroec
 • H5 Hadewych
 • H6 Andere Middelnederlandse en Middeleeuwse auteurs
 • H7 Thomas a Kempis
 • H8 Latere mystieke auteurs tot op heden

I. Hedendaagse spirituele auteurs

 • I 13 André Louf
 • I 14 Jeroen Witkam
 • I 15 Benoît Standaert
 • I 16 Andere (Enzo Bianchi, Michel van Parys, ..)

M. Liturgie

 • M1 Algemeen
 • M3 Liturgische tijden (advent, vasten, transfiguratie,..)
 • M4 Getijdengebed
 • M5 Byzantijnse liturgie
 • M6 Architectuur
 • M7 Liturgische muziek in Oost en West

N. Iconografie – iconen

 • N1 Groot formaat
 • N2 Iconografie (algemeen, westers en oosters)
 • N3 Iconen (algemeen, inleidingen,..)
 • N4 Iconen (detailstudies, thematisch,..)
 • N6 Kalenders

O. Oosterse kerk en theologie, oecumene met oosterse kerken

 • O1 Oosterse kerk en theologie
 • O2 Hedendaagse orthodoxe auteurs
 • O3 John Zizioulas

P. Monachisme

 • P1 Vroege monachisme (algemeen, inleidingen)
 • P2 Vroege monachisme in Egypte
  • P2a Antonius
  • P2b Pachomius
  • P2c Vaderspreuken (apophthegmata)
  • P2d Johannes Cassianus
 • P3 Vroege monachisme in Palestina
  • P3a De monniken van Gaza: Jesaja
  • P3b De monniken van Gaza: Barsanufius en Johannes
  • P3c De monniken van Gaza: Dorotheüs
  • P3d De monniken van Gaza: Sabas
  • P3e Johannes Moschos
 • P4 Grote monastieke auteurs
  • P4a Evagrius van Pontus
  • P4b Macarius de Grote
  • P4c Johannes Climacus
  • P4d Isaac de Syriër
 • P5 Vroege monachisme: varia
 • P6 Latere monachisme (tot vandaag)
  • P6a Rusland
  • P6b De berg Athos (o.a. Staretz Silouan en Maldon)
  • P6c Egypte (Matta el Maskin)
  • P6d Libanon
 • P7 Monastieke spiritualiteit
 • P8 Het Jezusgebed
 • P9 Monastieke geschiedenis
 • P10 Christelijke ascese (algemeen)
 • P11 Vasten