Leerhuis van de kerkvaders

Leefhuis Sint-Jan

Het Leefhuis Sint-Jan is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk (ondernemingsnummer 0435.720.832).

Download de statuten >>

Lees onze privacy-verklaring >>

Missie

De vzw Leefhuis Sint-Jan wil het Christelijk gedachtegoed en zijn toepassing propageren en helpen verdiepen in een oecumenisch perspectief. Zij wil dit doen in consensus met de beleidslijnen van de diocesane overheid van de Rooms Katholieke Kerk.

Activiteiten

  • Wij willen een huis van gebed zijn waar het woord van God klinkt.
  • Wij ontvangen ieder die ons doel genegen is en/of mee wil realiseren door onze infrastructuur ter beschikking te stellen aan groepen en individuen.
  • In de schoot van onze vereniging geven wij ook gestalte aan het Leerhuis van de Kerkvaders.
  • Driemaandelijks geven wij een contactblaadje uit.

Lidgeld

Omdat wij het belangrijk vinden gedragen te worden door een achterban van geïnteresseerden, sympathisanten, medewerkers en vrienden kan ieder die onze missie onderschrijft, toetreden als lid van onze vereniging.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 10 en kan worden gestort op rekeningnummer IBAN BE54 0350 8882 8597 / BIC: GEBABEBB van de vzw Leefhuis Sint-Jan, Goudensterstraat 21 te 9000 Gent.

Accommodatie

De vzw Leefhuis Sint-Jan biedt in de Goudensterstraat 21 te 9000 Gent (gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer) tijdelijke of periodieke huisvesting aan voor activiteiten van groepen die de doelstelling van het Leefhuis Sint-Jan willen onderschrijven.

Er is een kapel, een conferentiezaal (max. 40 personen), een ontmoetingsruimte (max. 40 personen) met een volledig uitgeruste keuken, een leeskamer met spirituele bibliotheek en een sobere gastenkamer voorzien van twee eenpersoonsbedden met sanitair en douche. Al deze ruimten zijn voorzien van de nodige accommodatie. De groepslokalen worden aangeboden per dag, halve dag of avond.

Maaltijden worden niet aangeboden. Men kan wel een eigen maaltijd gebruiken of klaarmaken.

Contact

Joris en Nicole Van Ael-Hofman
Goudensterstraat 33, 9000 Gent

09 226 77 45 - info@leefhuissintjan.be