Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie

Deze bibliografie bevat een ruime selectie van Nederlandse vertalingen van kerkvaderteksten. Indien de titel van de publicatie onvoldoende informatie bevat wordt tussen vierkante haakjes het betreffende werk van de kerkvader vermeld.

Aanvullend nemen we ook enkele Nederlandstalige publicaties over de kerkvaders op. Ze worden weergegeven aan het begin van dit overzicht of bij de betreffende kerkvader zelf.

Wij beperken dit bibliografisch overzicht tot de kerkvaders die in de lessenreeksen van het Leerhuis aan bod komen. De bibliografie beperkt zich tevens tot publicaties die de laatste decennia zijn verschenen. De rangschikking van de publicaties (per auteur) is chronologisch. Men kan deze werken terugvinden in elke goede theologische bibliotheek. De meeste recente zijn wellicht nog verkrijgbaar in de handel.