Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Benedictus van Nursia

De Regel van Sint Benedictus, vertaald en ingeleid door F. Vromen, Slangenburg, St. Willibrordusabdij, 1973 (herdrukt tot 1989).

Coune, Michel, Sint Benedictus’ Regel dag aan dag (Monastieke Cahiers, 32), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1985. [ Regel ].

Terug naar overzicht bibliografie