Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Hiëronymus

VAN DER HORST, Pieter W., De Woestijnvaders. Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom, Prometheus, Amsterdam, 1998, p. 46-57 [ Leven van Paulus van Thebe ]

HIERONYMUS, Brieven. Budel, Damon, 2008, 2 vol.

HIERONYMUS, Marcella van Rome: een gedenkschrift van Hieronymus. Zoetermeer, Boekencentrum, 2009, 96 p.

HIERONYMUS, Vita Pauli, Uitgeverij P, Leuven, 2002.

Paula in Palestina. Hiëronymus’ biografie van een rijke Romeinse christin. Vertaald en toegelicht door Pieter W. van der Horst, Meinema, Zoetermeer, 2006 [ Epitaphium sanctae Paulae = Brief 108 ]

Terug naar overzicht bibliografie