Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Sulpicius Severus

Sulpicius Severus, Het leven van Sint-Maarten, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Patrick Lateur. Lannoo, Tielt, 1997

Sulpicius Severus, Het leven van de heilige Martinus, Vertaald en ingeleid door Peter Nissen en Els Rose, Kok, Kampen, 1997.

Terug naar overzicht bibliografie