Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Athanasius van Alexandrië

Athanasius van Alexandrië, Antonius: Onsterfelijke icoon van de monnik. Budel, Damon, 2013, 151 p.

Athanasius van Alexandrië, De menswording des Woords. Vertaald en ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Berkhof (Klass. Kerk, I, 4), Amsterdam, Holland, 1949.

Athanasius van Alexandrië, De overwinning van het Christendom [Tegen de heidenen – Over de menswording van het woord.] Budel, Damon, 2013, 168 p.

Athanasius van Alexandrië, Redevoeringen tegen de Arianen, vertaald door C.J. de Vogel (Monumenta Christiana, I, 2), Utrecht-Brussel, Spectrum, 1949.

Athanasius van Alexandrië, Verleidingen in de woestijn: het leven van de heilige Antonius. Amsterdam : Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2002, 117 p.

Leven, getuigenis, brieven van de heilige Antonius abt. Inleiding, vertaling, voetnoten van Christofoor Wagenaar (Monastieke Cahiers, 17), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1981, p. 41-172 [ Leven van Antonius ].

Sint Athanasius’ Brief aan Marcellinus, vertaald en ingeleid door Hendrik van Cranenburgh, in: Geen ander fundament dan Christus (Monastieke Cahiers, 41), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1991, p. 129-180.

STEMBERGER/THEWISSEN, W., Bijbel en Christendom, I, 1978, p. 177-178 [ Brief aan Epictetus (gedeeltelijk) ].

VAN DER HORST, Pieter W., De Woestijnvaders. Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom, Prometheus, Amsterdam, 1998, p. 19-45 [ Leven van Antonius ].

Terug naar overzicht bibliografie