Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Martelaarsakten

Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas en drie preken van Augustinus. Bezorgd en vertaald door Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Arie Akkermans, ingeleid door Toon Bastiaensen. Meinema, Zoetermeer, 2004.

Terug naar overzicht bibliografie