Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Tertullianus

Q.S.Fl. Tertullianus, De Pallio. [ De mantel ] Kritische uitgave met vertaling en commentaar door Aloïs Gerlo, 2 delen, Wetteren, De Meester, 1940.

Tertullianus, De fuga in persecutione. Met inleiding, vertaling, toelichting en index … door Johannes Jacobus Thierry, Hilversum, Schipper, 1941.

Tertullianus, Apologeticum en andere geschriften uit Tertullianus’ voor-Montanistischen tijd. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Christine Mohrmann (Monumenta Christiana, I,3), Utrecht-Brussel, Spectrum, 1951 [ Apologeticum, Het voorbehoud tegen de ketters, Aan de martelaren, De schouwspelen, De doop, De boete, Het geduld, Aan zijn vrouw ]

Q.S.Fl. Tertullianus, De opschik der vrouwen. De vrouwelijke tooi. Ingeleid en vertaald door Aloïs Gerlo (Klass. Gal. 114), Antwerpen, DNB / Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1955.

Tertullianus en Cyprianus, Het gebed des Heren… Vertaald en ingeleid door Pieter Steur, Brugge-Utrecht, DDB, 1964, p. 17-43.

TERTULLIANUS, Onze Vader. Kampen, Kok, 2010, 127 p.

MEIJER, J.A., Tertullianus over het gebed, in: De biddende kerk… onder redactie van C. Trimp, Groningen, Vuurbaak, 1979, p. 139-180 [ gedeeltelijke vertaling ].

Terug naar overzicht bibliografie