Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Ambrosius van Milaan

Ambrosius, Brieven, gekozen en vertaald door J. Wytzes (Klass. Kerk, I, 2), Amsterdam, Holland, 1950 [ 7 Brieven, Rede tegen Auxentius ].

Ambrosius van Milaan, Twee verhandelingen over de geheimen, vertaald en ingeleid door F. Vromen (Levensbron), Brugge-Utrecht, DDB, 1964 [ De geheimen, De sacramenten ].

DRIJVERS, Jan Willem, Helena Augusta, Groningen, s.n., 1989, p. 240-243 [ De dood van Theodosius 40-49 ].

St. Ambrosius, Over de maagden. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door D. Franses (Getuigen, II, I), Amsterdam, R.K. Boekcentrale, 1942.

Terug naar overzicht bibliografie