Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Algemene werken

Bidden met de kerkvaders. Unistad, Antwerpen, 1982.

Bronnen voor de studie van de wereld van het vroege christendom. Joodse en pagane teksten uit de periode van Alexander de Grote tot keizer Constantijn. Deel 1: Joodse bronnen. Vertaald en toegelicht door Pieter Willem van der Horst. Kok, Kampen, 1997.

Bronnen voor de studie van de wereld van het vroege christendom. Joodse en pagane teksten uit de periode van Alexander de Grote tot keizer Constantijn. Deel 2: Pagane bronnen. Vertaald en toegelicht door Pieter Willem van der Horst. Kok, Kampen, 1997.

DANIELOU, Jean, Sacramentum Futuri. Studie over de wortels van de bijbelse typologie. Gooi en Sticht, Baarn, 1993.

DUCHATELEZ, Kamiel, Portretten van kerkvaders en kerkmoeders, Campania Media, Geel, 2007.

HILHORST, A., De heiligenverering in de eerste eeuwen van het christendom. Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 1988.

LUTTIKHUIZEN, G.P., De veelvormigheid van het vroegste christendom. Damon, Budel, 2005.

MEIJERING, Eginhard, Geschiedenis van het vroege Christendom. Van de Jood Jezus van Nazareth tot de Romeinse keizer Constantijn. Balans, 2004.

NAUWELAERTS, M.A., Griekse kerkvaders, (Hoogtepunten van de antieke cultuur, 10), DNB, Antwerpen, 1970.

PRAET, Danny, De God der goden. De christianisering van het Romeinse Rijk, Pelckmans, Kapellen, 1995.

REEDIJK, Wim, Zuiver lezen. De Bijbel gelezen op de wijze van de vroegchristelijke woestijnvaders, Damon, Budel, 2006.

STARK, Rodney, De eerste eeuwen. Een sociologische visie op het ontstaan van het vroege christendom, Ten Have, Baarn, 1998.

TROUILLEZ, Pierre, Bevrijd en gebonden. De kerk van Constantijn (4de -5de eeuw n. Chr.), Leuven, Davidsfonds, 2006.

TROUILLEZ, Pierre, Van Petrus tot Constantijn: de eerste christenen, Davidsfonds, Leuven, 2002.

VANDENBERGHE, Bruno H., Onze Vaders in het geloof, ’T Groeit, Antwerpen, 1956.

VAN DER HORST, Pieter W., De onbekende god. Essays over de joodse en hellenistische achtergrond van het vroege christendom. Universiteit Utrecht, 1988.

VAN GEEST, Paul; Meijering, Eginhard P.; Westra, Liuwe H., De status van de kerkvaders: geschiedenis, thema’s, perspectief. Averbode, Meineman, 2009, 243 p.

VAN REISEN, Hans, _Door het vuur voor de armen: oudste getuigenissen over Laurentius. [Nederlandse vertalingen van teksten van Ambrosius, Prudentius, Augustinus, Petrus Chrysologus, Leo de Grote, Maximus van Turijn, Maximus II van Turijn, Gregorius van Tours en Jacobus de Voragine], Budel, Damon, 2015, 167 p.

Terug naar overzicht bibliografie