Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Woestijnvaders (Apophtegmata Patrum)

Monnik in de woestijn: woorden van Abba Poimen. Averbode, Altiora, 2008, 117 p.

Vaderspreuken, Vertaling en kommentaar van Kristofoor Wagenaar, 5 delen, (Monastieke Cahiers, 10-14), Bonheiden, Priorij Bethlehem, 1971-1979

VAN DER HORST, Pieter W., De Woestijnvaders. Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom, Prometheus, Amsterdam, 1998, p. 235-246 [ Selectie uit de Apophtegmata Patrum van 12 woestijnvaders ].

Terug naar overzicht bibliografie