Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Efrem de Syriër

Jezus’ verheerlijking: een geloofsvisioen. Homilieën van Leo de Grote en Efrem de Syriër. Vertaald en ingeleid door Michel Coune, Abdij Zevenkerken, Brugge, 1989.

Efrem de Syriër, Uitleg van het boek Genesis. Ingeleid, vertaald en toegelicht door A.G.P. Janson en L. Van Rompay. Kok, Kampen 1993.

DEN BIESEN, Kees, Dank aan het Verborgen Licht: de vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syrië. Bar Ebroyo Press, 2012, 214 p.

Terug naar overzicht bibliografie