Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Pseudo Dionysius de Areopagiet

Vos de Wael, G.E.M., De Mystica Theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus, Nijmegen, Dekker-Van de Vegt, 1942 [ De mystieke Godsleer, Brieven 1 en 2 ]

Pseudo-Dionysius Areopagita, De kerkelijke rangorde. Ingeleid en vertaald door J. Wytzes (Klass. Kerk. 1,6), Amsterdam, Holland, 1953.

Fresco, M.F., Filosofie en kunst, Assen-Maastricht, Van Gorcum, 1988, p. 85-93 [ De namen van God, 4 ]

Pseudo-Dionysius de Areopagiet, Over mystieke theologie. Vertaling en essay, Ben Schomakers, Kampen, Kok Agora, 1990 [ De mystieke Godsleer, Brief 5 ]

Terug naar overzicht bibliografie