Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Clemens van Rome

FRANSES, Desiderius, Apostolische Vaders, 1941, p. 53-95; [ Brief I ].

KLIJN, Albertus Frederik Johannes, Apostolische Vaders, II, 1967, p. 7-90 (herdruk: 1981, p. 141-224), [ Brief I en II ].

Clemens van Rome, Brief aan de kerk van Korinthe. Uit het Grieks vertaald en ingeleid door de Benedictinessen van Bonheiden (Kerkvaderteksten met Commentaar, 4), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1982.

Terug naar overzicht bibliografie