Leerhuis van de kerkvaders

Info en inschrijven

We moedigen aan om telkens de hele module te volgen (bijv. 2023-2025), maar er wordt ingeschreven per cursusjaar.

Er wordt geen voorkennis verondersteld. Interesse in een gelovige presentatie van auteurs en teksten uit het vroege christendom volstaat

Het gewone tarief per cursusjaar bedraagt 350 euro. Het reductietarief voor werkzoekenden en studenten bedraagt 300 euro en het steuntarief 400 euro. Als de kostprijs een belemmering zou zijn, neem dan contact op.

De lessen op zaterdag zijn volzet, er is nog plaats op vrijdag.

We hebben onze inschrijvingen vroeger moeten afsluiten wegens de grote toeloop en omdat we ons door de blijvend onzekere omstandigheden voorlopig willen beperken in aantallen.

U kan zich dus jammer genoeg enkel nog inschrijven voor de wachtlijst. We houden u op de hoogte.

We zijn altijd bereid om u te woord te staan. U kan gewoon contact met ons opnemen.

Inschrijven gebeurt ten laatste op 9 september 2024.

De inschrijving is definitief wanneer de kostprijs gestort is op het rekeningnummer IBAN BE59 0014 8576 1326 (BIC: GEBABEBB) van Leefhuis Sint-Jan/Leerhuis, Goudensterstraat 21, 9000 Gent. Met vermelding van je naam en 'inschrijving Leerhuis'.

Je ontvangt van ons kort erna een bevestiging.

Meer info via kerkvaders@leefhuissintjan.be, tel. 09 226 77 45