Leerhuis van de kerkvaders

"Deelnemen om deelgenoot te worden"

Colloquium   -   7 - 9 juni 2018

Om de twee jaar organiseert het Leerhuis samen met het CCV een colloquium in de Oude Abdij van Drongen. Dit jaar schreven 90 mensen zich in. Het thema: DEELNEMEN OM DEELGENOOT TE WORDEN, over geloofsinitiatie in de jonge Kerk.

Geloofsinitiatie, mensen tot geloof brengen, inwijden in het geloof, met een meer geleerde naam: ‘mystagogie’, het is een bijzonder thema van het concilie Vaticanum II. Hoe brengen we mensen tot geloof? Hoe groeien mensen in geloof en komen ze dichter bij Christus, worden ze meer ‘Kerk’, meer lichaam van Christus? Het concilie ging te rade bij de vroege Kerk en ontdekte daar ‘de inwijdende kracht van de liturgie’. De kerkelijke liturgie is een uitgelezen weg om Christus en het evangelie te leren kennen. Deelnemend worden we meer deelgenoot.

De vroege kerk, toen de mensen in grote getale het christendom omarmden, heeft de christelijke eredienst uitgebouwd. Voor de talrijke neofieten bouwden ze een catechese uit, die vaak gebeurde na de grote paascelebratie waarin hun doopsel plaats vond. Ze vertrok vanuit de ritulen van liturgie en eucharistie, duidde de betekenis van de riten die ze hadden meegemaakt. Liturgie vieren als vertrekpunt voor geloofsinwijding, dat noemt men mystagogische catechese. Eerst meemaken en dan verklaren, dan begrijpen. Deelnemen om deelgenoot te worden

Het colloquium heeft rond dit thema gewerkt en het langs verschillende invalshoeken aangesneden, steeds vertrekkend vanuit de grote auteurs van de vroege Kerk.

  1. De betekenis van het kerkgebouw: hoe het kerkgebouw al heel wat vertelt over de kern van ons geloof. Vanuit de Mystagogie van Maximus de Belijder. (Joris Van Ael)
  2. Br. Goffredo Boselli, van de gemeenschap van Bose in Noord-Italië, sprak over de spirituele betekenis van de liturgie en, in een tweede conferentie, waarom we liturgie beginnen met een boete-act (schudbelijdenis)
  3. We verkenden het doopsel-ritueel en de weg ernaartoe en de diepe betekenis van de verschillende riten, vanuit de geschriften van Pseudo-Dionysius de Areopagiet (Joris Van Ael)
  4. Joris Polfliet, interdiocesaan verantwoordelijke voor de liturgie, sprak over de rijke betekenis van de paaswake en verklaarde vooral het Exultet, de aloude lofzang op de paaskaars.
  5. Father Peter, van het orthodoxe klooster van St. Jan de Doper in Essex (Engeland), sprak over de Heilige Geest die onze harten en geesten in de goede gesteltenis brengt, ons nederigheid leert en rouwmoed, zodat we de diepte van het Woord van God en het geheim waarin de liturgie onsdoet delen, kunnen verstaan. Deze conferentie ging door in de orthodoxe parochie van Gent waar Vader Dominique en zijn gemeenschap ons gastvrij onthaalden. Father Peter gaf de volgende ochtend ook nog een lezing over ‘stilte en verstilling’ als voorwaarde om het Woord van God te horen
  6. Jan Christiaens, thuis in muziek, gaf inzicht in de eigen karakteristieken van liturgische zang en muziek, en in de kracht die ze heeft om mensen naar het geheim van het geloof toe te halen.
  7. Stijn vandenbossche, interdiocesaan verantwoordelijke voor de catechese, sloot af met een blik naar de grote catecheten van de vroege Kerk en met een blik vooruit: Hoe zal de Kerk vandaag de mensen het geloof binnenleiden? Het concilie, en ook Paus Franciscus inspireerden zich aan de vroege Kerk en legden de nadruk op een inwijding die vertrekt vanuit de liturgie, waaraan we moeten ‘deelnemen, met hart en ziel, om deelgenoot te kunnen worden’.

We verkenden ook praktisch enkele bouwstenen van liturgie, we leerden onder leiding van Joris Polfliet wat het is om samen te vieren, samen voor God te treden, samen te zingen voor hem. Dit werd als bijzonder verrijkend ervaren en het kon ook landen in morgengebed en middaggebed, met oprechtheid gevierd: we werden er meer ‘Kerk’ van.

We sloten het colloquium af met een plechtige vesperdienst, voorgegaan door Mgr. Lode Aerts. Een kleine schola en een vurige en ingetogen gemeenschap, maakte het tot een feest.

Vermoeid, maar verrijkt en verheugd gingen we huiswaarts, hopend dat ook onze parochies mogen groeien in het ontdekken van deze rijkdom. (Joris Van Ael)

In het website-onderdeel Artikels vindt u de teksten van de lezingen.
Tussen de fotoreeksen leest u enkele impressies van een deelnemer.

Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018 Colloquium 2018

Klik op de foto's om ze te vergroten. Met dank aan onze fotografen Guy Verstraete en Jean-Pierre Vanhopplinus.