Leerhuis van de kerkvaders

De feesten van Transfiguratie en Kruisverheffing

Module III, lesdag 9

De vinding van het Kruis in de vierde eeuw luidt het feest van Kruisverheffing in. Het wordt door de Kerk aangegrepen om het mysterie van het Kruis dieper te overwegen. Het feest van de Gedaanteverandering op de berg stelt ons het wonder perspectief voor ogen dat Gods komst biedt aan onze menselijkheid. Wij zullen als mens deel hebben aan het goddelijke Licht.

Petrus Venerabilis

“Zijn gelaat begon te stralen als de zon”, zo zegt de evangelist Mattheüs. Wat is er verwonderlijk aan dat het aangezicht van de Heer begon te stralen als de zon, daar Hijzelf de zon is? Ook als mens was Hij de zon, maar verscholen achter een wolk. Toen trok die wolk zich even terug en voor een ogenblik schitterde Hij.

Andreas van Kreta, uit een preek.

We vieren het feest van het kruis, het kruis dat de duisternis heeft verdreven en het licht teruggebracht. Wij vieren het feest van het kruis en met de Gekruisigde worden wij in de hoogte getild. […] Wie het kruis verworven heeft, bezit een kostbare schat: iets dat van al het mooie werkelijk het mooiste en kostbaarste is, noem ik terecht een kostbare schat. In dat kruis, door en voor dat kruis is onze verlossing tot stand gekomen.

« Terug naar het programma van Module III