Leerhuis van de kerkvaders

De Paastijd met de Kerkvaders

Module III, lesdag 8

Het mysterie van Pasen heeft niet genoeg aan een dag of een week. Het ontvouwt zich liturgisch in 50 dagen, met als eindpunt de gave van de Heilige Geest aan de Kerk en aan elke gelovige. De positieve boodschap van Leven en Licht is het grote thema van deze feestelijke tijd. Beloften worden gedaan, de apostelen en de gelovigen worden gesterkt voor een zending. De altijddurende nieuwe nabijheid van de Heer wordt aangezegd. Het verkondigingwerk kan beginnen.

Uit de lofzang op de paaskaars

In deze nacht
wijst een stralend licht de weg,
een licht dat alle duisternis verdrijft.
Dit is de heilige nacht
waarin duisternis wijkt
en zonde wordt vergeven,
vreugde komt voor droefheid,
een gelukkige nacht
waarin God en mens elkander vinden.

Algemene normen voor het liturgisch jaar

De vijftig dagen vanaf de zondag van de verrijzenis tot de Pinksterzondag worden in vreugde en blijdschap gevierd, als ware het één feestdag, of liever, één grote zondag. Dit zijn de dagen waarop bij uitstek alleluja gezongen wordt. De zondagen van deze periode worden als even zovele zondagen van Pasen beschouwd, zo worden zij ook genoemd. Deze heilige vijftigdagentijd wordt besloten met de zondag van Pinksteren.

« Terug naar het programma van Module III