Leerhuis van de kerkvaders

De Goede Week met de Kerkvaders

Module III, lesdag 7

Het oudste Paasfeest, de wekelijkse samenkomst op zondag, wordt al vlug samengebald in één groot feest van drie heilige dagen: Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. De doortocht van Christus door lijden, dood en graf naar de verrijzenis vormt het hart van het christelijk geloof en het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Licht overwint de duisternis. De Paasnacht is van oudsher de dag dat de catechumenen werden gedoopt. Pasen en doopselsacrament zijn innig verweven.

Epiphanius van Salamis, preek op Stille Zaterdag

Om u, o mens, ben Ik een hulpeloos wezen geworden. Om u, die de lusttuin hebt verlaten, ben ik in een tuin overgeleverd, in een tuin gekruisigd. Zie het spuugsel kleeft nog op mijn gelaat, op mijn gezicht, om u uw eerste luister terug te schenken. Zie de kaakslagen, de vuisten op mijn wangen, om uw gelaat te herscheppen naar het mijne. Zie de geselstriemen, het bloed op mijn rug, om uw rug van zondenlast te bevrijden. Zie mijn handen, aan het kruishout geslagen, om uw hand die zich uitstrekte naar de boom.

Melito van Sardes

De Heer heeft zich omkleed met de mens, Hij heeft geleden omwille van hem die leed, Hij werd geketend omwille van hem die in boeien lag, veroordeeld omwille van de schuldige, begraven omwille van hem die begraven was. Maar daarna stond Hij op uit de doden en riep Hij met luide stem: Ik heb de schuldige vrijgesproken, Ik heb de dode tot leven gewekt.

« Terug naar het programma van Module III