Leerhuis van de kerkvaders

In de Moeder Gods aanschouwt de Kerk wat zij helemaal verlangt te zijn

Module II, jaar 2, lesdag 4

In het beeld van de Moeder Gods herkent de Kerk zichzelf: zij is een geroepene, zij is de geringe dienstmaagd, bestemd om de Heer te ontvangen, te dragen en te baren voor de wereld.
Zij is de tempel die de Heer bouwt op de aarde, waar Hij allen wil samenbrengen voor het bruiloftsmaal, voor de ontmoeting in eenheid met allen, met de Heer.

Clemens van Alexandrië, 'Stromateis’

O wonderlijk mysterie! Er is één Vader van het universum, één Logos van het universum en ook één heilige Geest die overal werkzaam is. Er is echter ook één enkele maagd die moeder is en die ik graag ‘Kerk’ noem. Deze moeder, toen ze alleen was, had geen melk, omdat ze, daar ze alleen was, geen vrouw kon worden. Zij is tegelijkertijd maagd en moeder: ongeschonden als maagd en vol liefde als moeder. Zij trekt alle kleine kinderen tot haar en voedt ze met een heilige melk: namelijk het Woord dat aangepast is aan kleine kinderen.

Jozef Ratzinger, 'Marie, Mère de l’Eglise’

Op het ogenblik van haar 'ja’ is Maria Israël in persoon, de Kerk in persoon en àls persoon. Onweersprekelijk is zij de persoonlijke concretisatie van de Kerk door het feit dat zij, uit kracht van haar ja-woord, lichamelijk de moeder wordt van de Heer. Maria is de meest concrete uitdrukking van het fundamentele geheel: Christus en zijn Kerk.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 2