Leerhuis van de kerkvaders

Het Mysterie van de Kerk

Module II, jaar 2, lesdag 3

Het proces van zelfherkenning van de Kerk bereikt een hoogtepunt in de periode van de apologetische Vaders (2de en 3de eeuw) wanneer de Kerk zich geconfronteerd ziet met interne vraagstukken en verdeeldheid. Dat noopt haar tot een verdere bepaling van zowel haar identiteit als haar leer. De factoren die nu een belangrijke rol gaan spelen zijn de vraagstukken rond de rechtzinnige leer en de juiste levenswijze. Doorheen vele discussies groeit het zelfverstaan van de Kerk stap voor stap.

Tertullianus, Voorbehoud tegen de ketters

Indien gij uw weetgierigheid inzake uw zielenheil op een betere wijze wilt bevredigen, reis dan langs de apostolische kerken, waar nu nog de leerstoelen zelf van de apostelen op hun oude ereplaatsen staan, waar nu nog de eigenhandig door hen geschreven brieven worden voorgelezen, die hun stem laten weerklinken en het beeld van elk van hen voor ons oproepen. Als Achaïa bij u in de buurt ligt, dan hebt gij Korinte. Indien gij niet ver van Macedonië woont, dan hebt gij Filippi, dan hebt gij de Thessalonicenzen. Als gij Azië kunt bereiken, dan hebt gij Efeze. Indien gij in de buurt van Italië zijt, dan hebt gij Rome, waaraan ook wij ons gezag ontlenen.

Augustinus, Preken

Onze geest waardoor elke mens leeft noemen we ‘ziel’. Beschouw nu wat de ziel doet in het lichaam. Zij brengt alle ledematen tot leven: door de ogen ziet zij, door de oren hoort zij, door de neus neemt zij allerlei geuren waar, door de tong spreekt zij, door de handen handelt zij, door de voeten loopt zij. Zij is tegelijkertijd aanwezig in alle ledematen om ze tot leven te wekken. Zij geeft aan alle het leven en verdeelt de taken. […] De taken zijn verschillend, maar het leven is aan alle gemeenschappelijk. Zo is ook de Kerk van God: in sommige heiligen verricht zij wonderen, in sommige heiligen verkondigt zij de waarheid, in sommige heiligen bewaart zij de maagdelijkheid, in sommige heiligen beleeft zij het kuise huwelijk, in sommigen dit en in anderen dat. Ieder vervult zijn eigen taak, maar allen leven op gelijke wijze. Dat wat de ziel is voor het menselijke lichaam, dat is de heilige Geest voor het lichaam van Christus.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 2