Leerhuis van de kerkvaders

De volle tijd: de menswording van het Woord

Module II, jaar 1, lesdag 9

De openbaring van het geheim dat voor alle eeuwen verborgen was

De eerste eeuwen monden uit in een Geboorte, in het dagen van een Gestalte. Deze bleef tot de gestelde tijd verborgen alhoewel heel de schepping er naar hunkerde. De mens is niet tevreden met een ontmoeting op afstand, hij verlangt niet alleen naar woorden van de Geliefde. Hij verlangt te zien en aan te raken, hij verlangt te omarmen en in de armen genomen te worden. Toen de volheid der tijden was gekomen zond God zijn Woord in de gestalte van een Kind, in de gestalte van een slaaf, om ons zijn liefde ten einde toe bekend te maken door de vergeving van de zonden.

Jacob van Sarug, uit 'De sluier van Mozes’

De Vader had in het geheim een Zoon, en niemand wist het. Maar Hij wou de wereld zijn verhaal openbaren bij wijze van symbolen, en in profetieën wou Hij van zijn beminde spreken.

Maximus de Belijder, uit de 'Mystagogie’

Weerom gaat de ziel verder om de ene en enige bron te ontmoeten die heel het onderricht vanuit Schepping en Schrift in zichzelf bevat: ik spreek over het Evangelie. In de enkelvoudige, allesomvattende ruimte van het Evangelie bestaat vooraf elke waarheid.

Efrem de Syriër, uit de Hymnen over de maagdelijkheid

Overal waar ge kijkt, ziet ge zijn symbool;
En waar ge ook maar leest, zijn typen zult ge er vinden.
Door Hem immers werden alle schepsels geschapen
En Hij tekende zijn symbolen op zijn bezittingen.
Zie, toen Hij de wereld ging scheppen,
Zag Hij naar hem (de wereld) en hij werd gesierd met zijn beelden.
Wie heeft ooit zoiets verbazends en wonderlijks gespeeld,
Tienduizenden snaren in één keer geslagen
En met wijsheid Oud en Nieuw
Vermengd met de Natuur!
Het beeld van de Schepper was in hen verborgen:
Gij hebt het onverholen op hen uitgeboetseerd.
En zo verschijnt nu uit hen allen de Heer van het al
En de Zoon van de Heer van het al.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 1