Leerhuis van de kerkvaders

De omgang met het Woord van de Schrift

Module II, jaar 1, lesdag 8A

Lectio, schrift en gebed, het doen van de Schrift

De diepere lagen van het Schriftwoord op het spoor komen gebeurt niet vanzelf. Dit vraagt toeleg, stilte en gebed. Het lezen van de Schrift moet verbonden zijn met gebed en het doen van de Schrift. Immers, de Schrift verhult het geheim voor wie in de letter blijft steken en openbaart het geheim aan wie liefhebben en vol verlangen zoeken naar de diepte en het geheim van de woorden. De vaders ontwikkelen een leescultuur, een biddend en schouwend omgaan met het Woord, zodat de raadsels worden ontsluierd en de verhulling van verhalen en woorden wordt weggenomen. Ook hierin zijn de vaders onze leermeesters.

Matta el Maskîne, 'La communion d’amour’

De lezing blijft nutteloos, het verstaan van de Schrift onmachtig en de memorisatie ervan slechts herhaling van holle woorden als wij het gebod van de Heer niet gehoorzamen en het woord niet onze levensgezel wordt.

Matta el Maskîne, 'La communion d’amour’

Als het erom gaat naar het Evangelie te luisteren zijn er vier soorten van luisteraars.
Het vraagt niet veel uitleg, want de Heer Jezus zelf legt het uit. Let dus op, zegt Hij, hoe gij luistert. Is het met een hart dat de gehele dag in de straten rondslentert? Of met een hart dat geen diepte heeft, omdat het angst heeft stil te vallen en zo de kans zou krijgen om zijn leven te onderzoeken? Of met een hart dat er op bedacht is geld opzij te leggen om zo de toekomst te verzekeren? Of een hart dat altijd bezig is met ingebeelde zorgen?
Let dus op hoe gij het Evangelie beluistert! Het is alsof de Heer ons wil zeggen dat de mens eerder met zijn hart hoort dan wel met zijn oren luistert. Dat het innerlijke leven van de mens reageert op Gods Woord door het ofwel te doden of door het te laten leven en gedijen.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 1