Leerhuis van de kerkvaders

De Schrift lezen met de Latijnse Vaders

Module II, jaar 1, lesdag 7

Augustinus van Hippo

Het Oude Testament is de versluiering van het Nieuwe Testament en het Nieuwe Testament is de ontsluiering van het Oude Testament. De sluier bleef tot hij in Christus werd weggenomen.
Het Oude Testament bleef gesloten tot het werd geopend door de sleutel van het kruis.

Uit de hymne op het feest van Augustinus

Gij zijt die verborgenheden
in de Schriften ons ontsloot:
van de evangeliewoorden
maakte gij een heerlijk brood
en de uitleg van de psalmen
is de drank die gij ons bood.

Augustinus, Belijdenissen.

Daarom besloot ik mijn aandacht te gaan wijden aan de Heilige Schrift en eens te zien wat voor boeken dat waren. En als ik ze bekijk, zie ik iets dat voor hoogmoedigen niet duidelijk en voor kinderen niet toegankelijk is, maar dat op een bouwwerk lijkt, waar de ingang laag en de voortgang hoog is en dat behangen is met geheimenissen. En ik was niet iemand die daar kon binnengaan of die mijn nek kon buigen om zo te lopen als dat bouwwerk vroeg. [...]
Dat kwam omdat mijn opgeblazenheid afkerig was van haar bescheidenheid en omdat mijn blik niet tot haar binnenste wist door te dringen. Zij was evenwel van dien aard, dat zij met de kleinen meegroeide. Ik echter achtte het beneden mij klein te zijn, en opgezet van eigenwaan vond ik mezelf een groot man.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 1