Leerhuis van de kerkvaders

De Schrift lezen met Efrem de Syriër en Theodoretus van Cyr

Module II, jaar 1, lesdag 6

Efrem de Syriër

We moeten ons bewust zijn dat, als de Heer niet de namen van de dingen had aangenomen, het voor hem niet mogelijk was geweest om met ons, mensen, te spreken. Hij kleedde zichzelf in taal, zodat wij ons zouden kleden in zijn levenswijze.
Hij trok onze spreekwijzen aan en op alle mogelijke manieren deed Hij moeite om ons te winnen.

Theodoretus van Cyr, Commentaar op het Hooglied

Het Lied der liederen, dat gezongen werd door Salomo

Aangezien wij, vertrouwend op de goddelijke genade, de uitleg van dit Bijbelboek op ons genomen hebben, zullen wij allereerst de titel van het boek diepgaand onderzoeken om er een verklaring van te geven. “Lied der liederen, dat gezongen werd door Salomo”. Laten we eens zien waarom de wijze Salomo het niet ‘lied’ maar ‘lied der liederen’ genoemd heeft.

We vinden immers veel liederen, psalmen, hymnen en gezangen die door de zalige David en door de profeten voor en na hem werden gezongen en opgeschreven. De grote Mozes zong een eerste zegelied, toen de uiteen gespleten zee de Israëlieten tot weg en de Egyptenaren tot graf werd; een tweede lied van dank zong hij bij de put en verder nog een derde lied, waarin hij de goddelijke gaven beschreef en de ondankbare geest van het volk aan de kaak stelde. De zalige David zong nu eens hymnen bij een overwinning, dan weer hymnen bij de wijnoogst, nu eens morgenhymnen en dan weer avondhymnen. De wijze Salomo nu schreef geen zegelied of morgenlied, maar een bruiloftslied.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 1