Leerhuis van de kerkvaders

De Schrift lezen met Ireneüs van Lyon en Origenes

Module II, jaar 1, lesdag 5

Ireneüs van Lyon, 'Adversus Haereses’

Wat de apostelen, Christus’ gebod volgend, hebben gepredikt, is vervolgens door henzelf en door de mensen van hun omgeving, onder de inspiratie van de Heilige Geest overgedragen in geschriften, die het fundament vormen van ons geloof, namelijk het viervormig Evangelie: volgens Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. En de evangelische boodschap herneemt op integrale wijze de boeken van het Oude verbond.

Ireneüs van Lyon, 'Adversus Haereses’

Zo heeft Mattheüs voor de Hebreeën in hun eigen taal een Evangelie geschreven, toen Petrus en Paulus in Rome de goede boodschap brachten en daar de Kerk stichtten. Na hun uittocht (uit deze wereld) heeft ook Marcus, de leerling en tolk van Petrus, ons schriftelijk overgeleverd hetgeen Petrus verkondigde. Zo heeft ook Lucas, de reisgezel van Paulus, in een boek het Evangelie door hem (Paulus) gepredikt, beschreven. Vervolgens heeft Johannes, de leerling van de Heer, die op zijn borst rustte, gedurende zijn verblijf te Efeze ook een Evangelie te boek gesteld. En deze allen hebben ons overgeleverd: Eén God, de Schepper van hemel en aarde, aangekondigd door de Wet en de Profeten en één Christus, de Zoon van God.

Jean Daniélou (hedendaags patroloog)

Origenes is de eerste grote meester in de exegese. Allen die na hem kwamen zijn hem ongeveer alles verschuldigd, op alle domeinen.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 1