Leerhuis van de kerkvaders

God komt in de Schepping

Module II, jaar 1, lesdag 4

Het mysterie van Gods zelfmededeling in de schepping van tijd en ruimte

De vaders beschouwden het mysterie van de ontmoeting tussen God en de mensen als één grote beweging van zelfmededeling van God. De eerste wijze waarop hij zich kenbaar maakt en de dialoog aanvat, is doorheen de taal van de geschapen wereld. Het is een eerste vorm van het Liefdewoord dat hij in Christus in alle volheid tot ons zal richten. De Schepping is het kleed waarin God zich verhult en verbergt, en tegelijk openbaart. De vaders hebben een heel uitdrukkelijke scheppingstheologie uitgebouwd.

Irenaeus van Lyon. 'Adversus Haereses’. God en de Schepping zijn anders

Wat Hij geschapen heeft is anders dan Hem die het geschapen heeft, en wat gemaakt is anders dan Degene die het heeft gemaakt. Want deze laatste is ongeschapen, en zonder begin of einde. Hij heeft niets nodig, heeft aan Zichzelf genoeg en geeft op de koop toe ook nog het bestaan aan al het andere.

Daartegenover heeft al wat door Hem gemaakt is een begin gekregen, en al wat een begin heeft gekregen kan ook de teloorgang kennen en bevindt zich in een conditie van afhankelijkheid en heeft Degene die het gemaakt heeft nodig. Het is dus noodzakelijk dat deze zijnden anders worden benoemd [...] Zodat Hij die alles gemaakt heeft de Enige zij, met zijn Woord, die rechtmatig God kan genoemd worden en Heer, terwijl wat gemaakt is deze benoeming niet zal kunnen ontvangen, noch zich deze titel rechtmatig kan toe-eigenen. Want hij behoort aan de Schepper.

Isaac de Syriër, Geestelijke werken

God heeft ontelbare werelden in het bestaan geroepen, eindeloos talrijke naturen. Het behaagde zijn genade te verlangen dat werelden zouden bestaan, opdat de schepselen Hem zouden kunnen gewaarworden.

Matta el Maskîne, 'La nouvelle création de l’homme’

God begon niet de mens te scheppen met een hemelse natuur, noch begiftigde Hij hem met de zegeningen van de hemel, noch met de eenheid met de Zoon, maar hij begon hem te scheppen vanuit het stof van de aarde.

« Terug naar het programma van Module II, jaar 1