Leerhuis van de kerkvaders

Twee grote figuren uit het Oosten

Ps.-Dionysius de Areopagiet en Maximus de Belijder

Module I, jaar 2, lesdag 3

De werken van de mysterieuze schrijver Dionysius de Areopagiet raken bekend rond 530 n.C. Ze zullen in Oost en West een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op theologisch, liturgisch en spiritueel gebied. Ze worden als één van de bouwstenen verwerkt in de weergaloze synthese van Maximus de Belijder (580-662), de grootste van de byzantijnse kerkvaders. Hij vat de spirituele en theologische zoektocht van zijn voorgangers samen in één harmonische visie, die de diepte en coherentie van het christelijke geloof in zijn volle rijkdom laat zien. Maximus zal zijn leven geven voor het mysterie van Christus. Meer dan theoloog was hij monnik en mysticus.

Pseudo-Dionysius de Areopagiet, Gebed uit de Mystieke Theologie

Boven-wezenlijke Drie-eenheid, en boven-goddelijk, en boven het goede uit,
Gij die voorgaat naar de goddelijke christelijke wijsheid,
leid ons niet alleen boven alle licht uit,
maar zelfs boven de ongekende onkenbaarheid,
tot aan de hoogste top van de mystieke geschriften,
daar waar de enkelvoudige, absolute en onvergankelijke mysteries van de theologie zich openbaren
in de meer dan lichtende duisternis van de stilte:
het is inderdaad in de stilte dat men de geheimen van deze duisternis verneemt,
waarvan het te gering is te zeggen
als wij stellen dat zij schittert door het meest fonkelende licht
in het hart van de meest donkere duisternis,
en dat, terwijl zij zelf volmaakt onaanraakbaar
en volmaakt onzichtbaar blijft,
met meer dan schone pracht de geesten vervult
die hun ogen weten te sluiten.

Maximus de Belijder, Centuriën over de liefde

Als je bitterheid jegens iemand draagt, bid voor hem en je zult het groeien van de hartstocht verhinderen. Door het gebed zal je de droefheid kunnen scheiden van het onrecht dat je werd aangedaan. Als je dan liefdevol en welwillend wordt zal je de hartstocht volkomen uit je ziel bannen. En als een broeder bitterheid voelt tegenover jou, doe hem goed, wees nederig, leef met hem in vrede, en je zal hem van de hartstocht bevrijden.

« Terug naar het programma van Module I, jaar 2