Leerhuis van de kerkvaders

Inschrijven

Beste geïnteresseerde in het colloquium,

Met spijt moeten we melden dat we het colloquium 'Waarom is God mens geworden?', dat plaats zou hebben van 11 tot 13 juni 2020, moeten annuleren. Zelfs als de huidige pandemie in de loop van de maand mei zou teruggedrongen worden en het hele openbare leven opnieuw normaal zou beginnen verlopen, blijven er voor ons als organisatoren te veel niet in te schatten factoren. Niet alleen zijn er buitenlandse sprekers, ook moeten we rekening houden met veel onzekerheid bij mogelijke deelnemers. We hopen daarom op uw begrip. We zoeken intussen naar een nieuwe datum voor hetzelfde programma (in 2020 of later). We houden u onder meer hier op de hoogte. En natuurlijk hopen we u later alsnog te mogen verwelkomen!

CCV in het bisdom Gent / Leerhuis van de kerkvaders.