Leerhuis van de kerkvaders

Colloquium in de Oude Abdij van Drongen

Eén Heer, Jezus Christus

1700 jaar oecumenisch concilie van Nicea

donderdagavond 6 februari tot zaterdagnamiddag 8 februari 2025

Sprekers: The Rev. Rowan Williams (Emeritus aartsbisschop van Canterbury), Kardinaal Jozef De Kesel (Emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel), Joris Van Ael (Leerhuis van de kerkvaders), Prof. Maria Verhoeff (Evangelische Theologische Faculteit Leuven), Prof. Kees den Biesen (Pontificio Isituto Orientale, Rome), Prof. Peter De Mey (KU Leuven, Katholieke nationale commissie voor oecumene)

Conferenties, leesgroepen, liturgie, excursie en ontmoeting

We hebben in het jubel- en herdenkingsjaar 2025 aandacht voor de geloofsbelijdenis van Nicea en bijzonder voor de formulering van het Christusgeloof. We laten ons leiden door de kerkvaders. Daarnaast hebben we aandacht voor de liturgie als biotoop van het credo en voor de Kerk als synode.

In de keuze van de sprekers en de besproken auteurs willen we het belang van de traditie van de ongedeelde Kerk aan bod laten komen.

We richten ons tot een publiek van geïnteresseerden. Bij Engelstalige conferenties voorzien we simultaanvertaling.

Organisatie: Leerhuis van de kerkvaders i.s.m. CCV.

Download hier de folder.

Meer info en kans tot inschrijven vanaf september 2024 op www.kerkvaders.be

Als u vragen heeft, kan u contact opnemen met CCV in het bisdom Gent, vorming.gent@ccv.be, tel. 09 235 78 52.