Leerhuis van de kerkvaders

Leerhuis van de kerkvaders en CCV in het bisdom Gent nodigen uit

Colloquium 'Waarom is God mens geworden?'

De kerkvaders over de incarnatie en over de Kerk in Gods heilsplan

Nieuwe datum - voorjaar van 2022

Drongen (Gent, België)

Omwille van de corona-crisis is het colloquium uitgesteld, het zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Het programma blijft hetzelfde. Wij kijken ernaar uit u daar te ontmoeten!

Colloquium

Dit zevende colloquium van het Leerhuis van de kerkvaders stelt een vraag die klassiek geworden is in de theologie: waarom is God mens geworden? Het mysterie van de menswording maakt het hart uit van het christelijk geloof. Maar wat is de reikwijdte ervan? Het antwoord op die vraag zoeken we onder meer bij Ireneüs van Lyon en bij vroegchristelijke Syrische auteurs.

In een tweede beweging richten we ons op de Kerk. Zij is geroepen om in de wereld het heil van Godswege aan te bieden en te bemiddelen. Dat doet ze via de sacramenten en via het gebed en de diaconie.

Sprekers zijn: V. John Behr (Verenigd Koninkrijk), fr. Sabino Chialà (Italië), p. Philippe Vanderheyden (Chevetogne, B) en Joris Van Ael, Pieter Van Petegem en V. Dominique Verbeke (Leerhuis van de kerkvaders).

Een gedetailleerd verloop en meer info over kostprijs, verblijf enz. vindt u later op deze webpagina.

Als u vragen heeft, kan u contact opnemen met CCV in het bisdom Gent, dieter.van.belle@ccv.be , tel. 09 235 78 52.